پاکسازی سنگ ها

پاکسازی سنگ ها با آب روان

پاکسازی-سنگ-ها-با-آب-روان-گالری-شانتی

روش پاکسازی سنگ با آب روان

آب، انرژی مخرب (منفی) ذخیره شده در سنگ ها را پاک می کند و به زمین انتقال می دهد. البته بهترین گزینه غوطه ور کردن سنگ ها در جریان آب طبیعی مانند رودخانه است ولی می توانید سنگ های خود را زیر شیر آب بشویید. 

فارغ از اینکه از آب لوله کشی ، رودحانه و … استفاده می کنید، اطمینان پیدا کنید که سنگ کاملا در آب فرو رفته باشد.

runningwater 2

 

  • مدت زمان تقریبی : برای هر سنگ حدود ۱ دقیقه
  • موارد استفاده : سنگ های سخت مانند کوارتز
  • این روش برای سنگ های زیر مضر است : سنگ های نرم یا شکننده مانند سلنیت Selenite، کیانیت Kyanite، هالیت Halite، مالاکیت Malachite، لاجورد Lapis Lazuli، فلوریت Fluorite، کلسیت Calcite، لابرادوریت Labradorite، هولیت (هائولیت) Howlite، فیروزه Turquoise، تورمالین سیاه Black Tormaline، هماتیت(حدید) Hematite، پیریت Pyriteو رز بیابانی  Desert Rose

دیدگاهتان را بنویسید