پاکسازی سنگ ها

پاکسازی سنگ ها با تجسم

پاکسازی-سنگ-ها-با-تجسم-گالری-شانتی

 

روش پاکسازی سنگ ها با تجسم

اگرچه این روش ایمن ترین روش برای پاکسازی سنگ ها قلمداد می شود ، اما برای برخی می تواند غیر قابل باور باشد.چند دقیقه خود را ریلکس کنید و انرژی تان را متمرکز کنید ، تجسم کنید انرژی به صورت نوری سفید دستانتان را در بر گرفته، سپس سنگ خود را برداشته وتجسم کنید که نور سفید سنگ را احاطه کرده، ناخالصی هااز آن خارج و سنگ از انرژی پاک اشباع می شود.این روند را تا جایی ادامه دهید که تغییر انرژی در سنگ را احساس کنید. 

پاکسازی سنگ ها با تجسم گالری شانتی 2

  • مدت زمان تقریبی : ۱ دقیقه
  • موارد استفاده پاکسازی سنگ ها با تنفس : تمامی سنگ ها

دیدگاهتان را بنویسید