پاکسازی سنگ ها

پاکسازی سنگ ها با تنفس

پاکسازی-سنگ-ها-با-تنفس-گالری-شانتی

 

روش پاکسازی سنگ ها با تنفس

تنفس نیز می تواند یک روش پاک کننده ی موثر باشد.برای شروع کار ، سنگ را در دست غالب خود نگه دارید. برای یک لحظه روی هدف خود یعنی پاکسازی سنگ از انرژی ها مخرب و ناهمگن، تمرکز کنید و از طریق بینی خود را عمیقا دم بگیرید.سنگ را به بینی خود نزدیک کنید و سریع، کوتاه و با فشار زیاد بر روی سنگ بازدم کنید تا سنگ پاکسازی شود و ارتعاش آن بالا رود.

پاکسازی سنگ ها با تنفس گالری شانتی 2

  • مدت زمان تقریبی : ۳۰ ثانبه
  • موارد استفاده پاکسازی سنگ ها با تنفس : سنگ های کوچک

دیدگاهتان را بنویسید