درباره گالری شانتی ...

گالری شانتی استارت آپی کوچک و نوپا در حوزه سنگ های نیمه قیمتی است، که کار خود را با سرمایه ای بسیار اندک در شبکه های اجتماعی آغاز کرد.

هدف گالری شانتی آشنا کردن کاربران با سنگ های نیمه قیمتی ، طرز استفاده صحیح از آن ها و همچنین ارائه ی سنگ های با کیفیت و معدنی است.
به زودی مطالبی در مود سنگ های نیمه قیمتی از دیدگاه سنگ شناسی، تاریخی، اسطوره شناسی، آسترولوژی و … گرداوری در وبسابت درج خواهد شد.

شانتی به چه معناست؟

شانتی در لغت به معنی صلح و آرامش است.